Balasek to określenie specyficznego podłużnego stolca.

Definicja – co to znaczy balasek

Słowo balasek swoje źródło i skojarzenie slangowe czerpie od słowa balas, oznaczającego długi, często ozdobny element wsporny balustrady. Na wskutek tego połączenia powstało słowo balasek, oznaczające charakterystycznie podłużną jednorodną formę kału.


Przykłady użycia określenia balasek

  • – Ile będziesz siedział jeszcze w łazience?!
    – Sorry, nie mogę spuścić balaska, ciągle wypływa.
  • – Stary, po wczorajszej pizzy walnąłem takiego balaska, że aż musiałem lekko wstać żeby się odczepił.