DK to skrót od Don’t know (po angielsku: nie wiem).

Definicja – co to znaczy DK

Skrót DK pochodzi od angielskiego zwrotu Don’t know (co tłumaczymy na język polski: nie wiem). Zwykle wykorzystywany w trakcie rozmów za pośrednictwem komunikatorów online.


Przykłady użycia skrótu DK

  • – Wiesz może, o której jutro rozpoczyna się zebranie?
    DK, pytaj Pawła.
  • – Ej, które zadania są do zrobienia na jutro na majzę?
    DK, zapytaj kogoś innego, ja jestem chory.