Słowo dętka pozna znaczeniem tradycyjnym posiada także dwa znaczenia potoczne:

1. Dętka odnosi się do osoby całkowicie pijanej.

2. Dętka to ktoś bez energii i zapału do działania.

Definicja – co to znaczy dętka

1. W szerszym rozumieniu, określenie dętka odnosi się do osoby, która aktualnie jest nie do użytku, z różnych przyczyn: może być kompletnie pijana lub po prostu zmęczona i bez sił do działania.
2. W drugim znaczeniu często spotkamy się także z określeniem dziurawa dętka.


Przykłady użycia słowa dętka

  • – Jest Kamil?
    – Tak, ale dzisiaj jest z niego dętka.
    – To znaczy?
    – Jest kompletnie pijany, nie dogadasz się z nim.
  • – Jedziemy do centrum na zakupy?
    – Nie, sorry, dzisiaj jestem jak dziurawa dętka, muszę odpocząć.