Słowo depresja posiada dwa różne, niezwiązane ze sobą znaczenia:

Depresja to choroba psychiczna objawiająca się silnym przygnębieniem, zmęczeniem oraz brakiem motywacji do podjęcia jakichkolwiek działań.

Depresja to powierzchnia lądu, która znajduje się poniżej poziomu morza.

Definicja – co to znaczy depresja

1. Depresja bardzo często jest mylona ze zwykłym przygnębieniem i dołkiem emocjonalnym. Tymczasem, jest to choroba psychiczna, która utrzymuje się przez wiele tygodni i praktycznie uniemożliwia normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Może być leczona behawioralnie przez psychologa, lecz czasami konieczne są środki farmakologiczne przypisywane przez psychiatrę.
2. Depresja jest również pojęciem geograficznym i odnosi się do powierzchni lądu położonej poniżej poziomu morza. Liczne depresje znajdują się w Holandii. Pojęcie jest czasami wykorzystywane w mowie potocznej w celu określenia czyjejś niewiedzy i braku inteligencji; depresja umysłowa.


Przykłady użycia słowa depresja

  • – Karoliny już drugi miesiąc nie ma w szkolę, co się z nią stało?
    – Podobno zmarła jej mama, a ona cierpi na depresję.
  • – Jaka jest największa depresja w Polsce?
    – Żuławy Wiślane położone niecałe 2 metry poniżej poziomu morza.