Daj hita oznacza prośbę o poczęstowanie papierosem lub inną rzeczą do palenia.

Definicja – co to znaczy daj hita

Jest to prośba kierowana do osoby palącej papierosa o użyczenie go, w celu zaciągnięcia się. Może się odnosić także do innych rzeczy do palenia, np. skręta z marihuaną. Inaczej: dać bucha.


Przykłady użycia słowa daj hita

  • – Masz poczęstować papierosem?
    – Nie, ostatniego palę.
    – To daj chociaż hita.