Człowień to inaczej człowiek

Definicja – co to znaczy człowień

Człowień to w mowie potocznej inne określenie na człowieka.


Przykłady użycia określenia człowień

  • – Chowajcie to, jakiś człowień tu idzie.
    – No przecież to mój brejdak, co ty ślepy?
  • – Jakiś człowień od godziny stoi pod naszą bramą.
    – Zaraz zobaczę, czego chce.