Osoba niezdana, nierozgarnięta.

Definicja – co to znaczy ciućma

Ciućma to osoba, która ma trudności z poradzeniem sobie z najprostszymi zadaniami, która często nie może wykonać czegoś samodzielnie, coś psuje, jest zagubiona, pozbawiona energii. Inaczej ofiara losu, niedojda, niezdara. Określenie to może być stosowane zarówno na mężczyzn, jak również na kobiety.

Przykłady użycia słowa ciućma

  • Ale z niego ciućma, nie potrafi nawet samodzielnie zrobić sobie śniadania.
  • No i znowu to zniszczyła. Co za ciućma z niej.