Ciubaryk to określenie pajaca lub niedojdy.

Definicja – co to znaczy ciubaryk

Ciubaryk funkcjonuje jako określenie na osobę nieogarniętą, niedojdę, kogoś flegmatycznego, nie potrafiącego nic osiągnąć. Słowo ma nacechowanie negatywne, ale nie jest wulgarne ani bardzo obraźliwe.


Przykłady użycia słowa ciubaryk

  • – Wydaje mi się, że ten sprzęt znowu nie działa. Nie rozumiem, przeglądałem ustawienia.
    – Co ty znowu zrobiłeś ciubaryku jeden!
  • – A ten co, nie umie tego ogarnąć?
    – Nie, to typowy ciubaryk, zawsze trzeba mu wszystko zrobić, bo ma dwie lewe ręce.