Ciemnota ruska to osoba mało inteligentna.

Definicja – co to znaczy ciemnota ruska

Ciemnota ruska oznacza to samo co zwykła ciemnota, czyli osobę o niskim poziomie inteligencji. Człon ruska nie wiadomo skąd się wziął. Pewnie ktoś chciał nadać wypowiedzi innego klimatu.


Przykłady użycia określenia ciemnota ruska

  • – Ale ze mnie ciemnota ruska, kluczy zapomniałem.
  • – Już czaisz?
    – No nie.
    – Ale ciemnota ruska…Dobra inaczej wytłumaczę.