Ch*jnia z grzybnią i hamownia to niesatysfakcjonująca sytuacja.

Definicja – co to znaczy ch*jnia z grzybnią i hamownia

Ch*jnia z grzybnią i hamownia oznacza, że nie jesteśmy usatysfakcjonowani zaistniałą sytuacją. Wyrażenie to jest bardziej rozbudowaną formą zwykłej ch*jni, która jeszcze bardziej podkreśla jak bardzo nie podoba dana sytuacja.


Przykłady użycia określenia ch*jnia z grzybnią i hamownia

  • – O stary spóźnimy się na rozpoczęcie imprezy i będzie ch*jnia z grzybnią i hamownia, pospiesz się.
  • – Jak tam rozmowa o pracę?
    Ch*jnia z grzybnią i hamownia, koleś mnie zestresował.