Ch*jarnia to coś czego jest bardzo dużo, duża grupa czegoś.

Definicja – co to znaczy ch*jarnia

Ch*jarnia to określenie na liczną grupę. Może to być np. grupa ludzi, chociaż wyraz ch*jarnia może oznaczać też po prostu duża liczbę rzeczy w danym miejscu.


Przykłady użycia określenia ch*jarnia

  • – Dziś chyba jakaś manifestacja bo ch*jarnia ludzi na mieście.
  • – Potrzebuje takiej śrubki, masz może?
    – Zagadaj do młodego, ona ma ch*jarnie takich śrubek.