Ch*j to wulgarne określenie na męski narząd płciowy.

Definicja – co to znaczy ch*j

Ch*j to bardzo popularne określenie na męskiego członka. Używany wobec kogoś jest obraźliwy, ale możemy tego wyrazu użyć także gdy coś podsumowujemy np. no i ch*j.


Przykłady użycia określenia ch*j

  • – Cześć ch*ju, co słychać.
    – A wal się.
  • – No i ch*j no i cześć.