Penis wyrósł na plecach jest zwrotem stosowanym wobec osób, które obraziły się, ponieważ przebieg wydarzeń nie był zgodny z ich oczekiwaniami.

Definicja – co to znaczy penis wyrósł na plecach

Sformułowanie penis wyrósł na plecach stosowane jest do nazwania stanu emocjonalnego osób, które nie radzą sobie z przebiegiem wydarzeń niezgodnym z ich oczekiwaniami. Zwykle zwrot ten stosowany jest, gdy ktoś bardzo się obraził i odmawia kontaktu z osobami, które są odpowiedzialne za niepomyślny dla niego obrót sytuacji.


Przykłady użycia określenia penis wyrósł na plecach

  • – Czemu nie gadacie z Markiem?
    Penis mu wyrósł na plecach przez to, że nie został przewodniczącym szkoły.
  • – Spadaj, nie gadam z takim zdrajcą. Nie poparłeś mnie przed starymi.
    Penis ci wyrósł na plecach. Poczekam, aż zniknie.