Dżungar to inaczej sztachnięcie, zaciągnięcie się jointem z marihuaną.

Definicja – co to znaczy dżungar

Dżungar to jedno zaciągnięcie się skrętem z trawką. To inne określenie bucha, ale raczej nie stosowane w odniesieniu do palenia papierosów.


Przykłady użycia określenia dżungar

  • – O, palicie trawkę, dajcie dżungara!
    – Oho, sęp przyszedł.
  • – Co tam jaracie, bo zapachu wnioskuję, że trawka.
    – No proste, chcesz dżungara?