Bogoliada oznacza rozrzutność finansową w celu pokreślenia swojego statusu.

Definicja – co to znaczy bogoliada

Człowiek uprawiający bogoliadę to osoba chcąca usilnie pokazać otoczeniu swoje pieniądze, bogactwo. Jest to skierowane głównie wobec ludzi biedniejszych, aby z wyższością pokazać im swoje miejsce w szeregu.


Przykłady użycia określenia bogoliada

  • – Widziałeś nową furę Grześka?
    – Ta, bogaci starzy to bogoliadę odwala po całym mieście.
  • Bogoliada stary, kupiłem butki za tysiaka, niech biedaki patrzą!