Ścierwojady w slangu oznaczają osoby zażywające bądź uzależnione od amfetaminy (której to slangowa nazwa to właśnie ścierwo). Potocznie oznacza też rodzaj zwierząt – padlinożerców, a w grze Gothic to nazwa gatunku dużych ptaków nielotów.