Betoniara to w gwarze więziennej radio.

Definicja – co to znaczy betoniara

Betoniara to słowo wywodzące się z gwary więziennej. Oznacza radio.


Przykłady użycia określenia betoniara

  • – Panie naczelniku, ale moglibyście dać betoniarę do celi.
    – Ty się ciesz, że masz na czym spać.
  • – Ale ta betoniara rzęzi…
    – Dobrze, że chociaż taką mamy.