Bebech to inaczej brzuch.

Definicja – co to znaczy bebech

Bebech to potoczne określenie brzucha. Zwykle odnosi się do wielkiego brzucha. Z kolei bebechy odnoszą się do wnętrzności.


Przykłady użycia określenia bebech

  • – Ale ci urósł bebech.
    – Wiesz jak to mówią, pod dużym kamieniem duża ryba.
  • Bebech mnie strasznie boli.
    – To pewnie po tym wczorajszym kebsie z budki.