Ban to zablokowanie użytkownika, najczęściej za nieprzestrzeganie regulaminu.

Definicja – co to znaczy ban

Banem określane jest w internecie zablokowanie użytkownika na pewien czas lub bezterminowo za nieprzestrzeganie jednego lub wielu punktów regulaminu. Zazwyczaj odnosi się do forów internetowych, czatów oraz gier multiplayer. Blokada taka może mieć zarówno charakter całkowity, kiedy użytkownikowi zostaje zupełnie zabrany dostęp do strony/czatu/gry (tzw. ban permanentny, lub w skrócie perm), lub częściowy, gdy użytkownik traci dostęp tylko do niektórych funkcji (np. może czytać czat, lecz nie może wysyłać wiadomości – taki ban może być też ograniczony czasowo, np. do godziny, dnia, tygodnia lub miesiąca). Rodzaj przyznanego bana (jego „kaliber”) zależy zazwyczaj od tego, jak ciężkie przewinienie osoba popełniła.
Określenia tego używa się również czasem w odniesieniu do sytuacji poza internetem, w sytuacji, gdy komuś zabrany zostaje do czegoś, np. do komputera.


Przykłady użycia słowa ban

  • Mam niestety przymusową przerwę od grania na jakiś czas. Dostałem bana za zwyzywanie jakiegoś gościa podczas meczu.
  • Mam bana na pisanie postów na forum za reklamowanie swojej strony internetowej.
  • Już nigdy cię nie posłucham. Przez Twoje głupie pomysły mama dała mi bana na komputer.

Ban – analiza i ciekawostki

Ban jest określeniem obowiązującym na całym świecie. Słowo pochodzi od angielskiego słowa „banishment”, oznaczającego banicję. W języku polskim słowo banicja oznaczało w średniowieczu karę polegająca na pozbawieniu skazanego wszelkich praw publicznych, a także wygnaniu go go poza granice państwa (lub osady, miasta) bez możliwości powrotu.