Balcerowicz musi odejść to popularny, ponadczasowy polski slogan polityczny.

Definicja – co to znaczy Balcerowicz musi odejść

Balcerowicz musi odejść to slogan polityczny używany w Polsce. Leszek Balcerowicz był ministrem finansów w trzech rządach oraz prezesem Narodowego banku Polskiego. Kojarzony głównie z przemianami gospodarczymi, które miały miejsce po upadku komunizmu w Polsce w 1989 roku. Przeciwnicy tych reform, a co za ty idzie Leszka Balcerowicza, używali hasła Balcerowicz musi odejść, które bardzo szybko się przyjęło, rozpowszechniło i przez niektórych polityków jest używane do dzisiaj. Po raz pierwszy pojawiło się na łamach Gazety Wyborczej w latach 90 – upublicznił je wówczas jeden z czytelników. Hasło przejął szybko Andrzej Lepper wraz z partią Samoobrona RP. Slogan ten obecnie nie odnosi się już do samego polityka, a do charakteru zmian ustrojowych i gospodarczych jakie mają miejsce. Używają go zarówno politycy, jak i protestujący związkowcy.


Przykłady użycia określenia Balcerowicz musi odejść

  • – Nie zgadzamy się na takie zmiany… A poza tym, Balcerowicz musi odejść!
  • Balcerowicz wcale nie musi odchodzić, on dobrze wykonuje to, co mu każe ustawa. Na jego miejscu każdy ekonomista robiłby to samo – cyt. Andrzej Lepper.

Balcerowicz musi odejść – analiza i ciekawostki

Andrzej Lepper słowami Balcerowicz musi odejść kończył niemal każde swoje przemówienie, wzorując się na Katonie Starszym, który dodawał do swoich wypowiedzi na końcu A poza tym sądzę, że Kartaginę należy zniszczyć. Co ciekawe, Lepper w pewnym momencie zmienił swoją polityczną taktykę, a razem z nią hasło na Balcerowicz musi zostać.