Określenie baks posiada w slangu dwa różne znaczenia:

1. Baks to potoczne określenie amerykańskiego dolara.

2. Baks w slangu młodzieżowym oznacza marihuanę.

Definicja – co to znaczy baks

1. Słowo baks swoje znaczenie bierze od amerykańskiego słowa buckskin. Tym mianem nazywano walutę handlową rdzennych mieszkańców Stanów Zjednoczonych i w formie skróconej bucks (polski baks) pozostało w mowie potocznej do dziś jako nazwa dolara.
2. W gwarze młodzieżowej baks jako określenie marihuany powstało od popularnie stosowanego stwierdzenia bakać.


Przykłady użycia określenia baks

  • – Ile w Stanach kosztuje paczka fajek?
    – Około 10 baksów.
    – Eee, to tam nie emigruję!
  • – Jaramy coś dzisiaj?
    – Zobaczymy, muszę najpierw zamotać baks, bo ziomek wyjechał.