Wynik 6-0 w tenisie, innym przykładem takiego wyniku jest 6-1 zwany breadstick.