Pan teraz o przyrodzie mówi odnosi się do osoby, która opowiada o nieinteresujących dla pozostałych zagadnieniach.

Definicja – co to znaczy pan teraz o przyrodzie mówi

Pan teraz o przyrodzie mówi stanowi swego rodzaju podsumowanie czyjejś nieinteresującej i mało zrozumiałem wypowiedzi.
Stanowi alternatywę dla popularnego: pierdzieli, głupoty opowiada.
Ciekawostka
Pan teraz o przyrodzie mówi jest cytatem z filmu Rejs w reżyserii Marka Piwowskiego.
W scenie, gdy wszyscy podróżujący statkiem wycieczkowym przedstawiają się pozostałym, zabiera głos poeta. Chce zachęcić pozostałych do czytania jego poezji, której motyw przewodni stanowi przyroda. Próbujący zrozumieć jego wypowiedź instruktor kulturalno-oświatowy, powtarza reszcie zgromadzonych urywki wypowiedzi. Część, w której poeta opowiada o wadze dzikiej przyrody dla jego twórczości, kaowiec podsumowuje krótkim: Pan mówi teraz… Mówi o przyrodzie teraz.


Przykłady użycia określenia pan teraz o przyrodzie mówi

  • – Jestem studentem prawa i zgodnie z zapisami ustawy… Zgodnie z prawem takie zgromadzenie… nie do końca jest… No nie jest legalne.
    Pan teraz o przyrodzie mówi.
  • – Może i mam 11 lat, ale swoje już przeżyłam. Niejeden dziadek mógłby się ode mnie uczyć.
    – Tak, tak… Pan teraz o przyrodzie mówi.