Autosracz to osoba, która załatwia się w krzaki przy drodze.

Definicja – co to znaczy autosracz

Autosracz to prześmiewcze określenie osoby, która prowadząc samochód nie czeka, aż dojedzie do stacji, aby się załatwić, tylko zatrzymuje się na poboczu i idzie załatwić się w krzakach.


Przykłady użycia określenia autosracz

  • – Ty, patrz, ktoś tam w krzakach obok auta siedzi!
    – O stary, to ten legendarny autosracz!
  • – Tak mnie przycisnęło w drodze powrotnej, że skończyło się na autosraczu.
    – Co zrobisz, samo życie. Ale jakby co przypominam, że mówiłem ci, żebyś nie kupował kebsa w takim lichym barze.