Atnąć to znaczyć kogoś w rozmowie za pomocą @ przed jego imieniem i nazwiskiem.

Definicja – co to znaczy atnąć

Atnąć oznacza oznaczyć drugą osobę podczas rozmowy za pomocą @ przed jego imieniem i nazwiskiem. Określenie to wzięło się od znaku małpy @ – z języka angielskiego at. Dzięki temu taka osoba dostaje powiadomienie, że została oznaczona i może szybko odnaleźć to miejsce. Ponadto Facebook oraz Slack wyróżniają takie atnięcia i wyświetlają się one na inny kolor lub są pogrubione.


Przykłady użycia określenia atnąć

  • – Chcesz coś ode mnie teraz, bo wychodzę?
    – Nie, może potem.
    – To jak będziesz coś ode mnie chciał to mnie atnij. Wrócę do tego później.
  • – Co z imprezą u Majki?
    – Nie wiem, nie odzywała się kilka dni.
    – Może weź ją atnij i zapytaj się.