Aliaxy to potoczna nazwa alimentów

Definicja – co to znaczy aliaxy

Aliaxy to nic innego jak alimenty. Są to środki na utrzymanie członków rodziny, jakie świadczyć zobowiązany jest inny z jej członków. Najczęściej mowa jest o rodzicu, który ma prawny obowiązek pokrywania części wydatków związanych z wychowaniem dzieci pozostających przy drugim z rodziców.


Przykłady użycia określenia aliaxy

  • – Czemu się boisz do kraju wrócić?
    – Bo mnie stara za aliaxy zaraz zacznie ścigać!
  • – Dajesz sobie radę z dziewczynkami?
    – Muszę. Choć nie ukrywam, że byłoby łatwiej, gdyby Marek płacił aliaxy.