W gwarze więziennej jako alejkę określa się przejście (przestrzeń) między łóżkami ustawionymi w celi.