Słowo akcja oznacza w slangu wydarzenie, wybryk lub przestępstwo.