Akcja S o wywodzący się z gwary więziennej zwrot oznaczający akt samoagresji.