W slangu więziennym afera to inaczej niesłuszne posądzenie kogoś o naruszenie zasad panujących wśród grypsujących. Słowo afera może być także synonimem słowa przestępstwo.