Ujeżdżać dinozaura bez siodła w mowie potocznej oznacza zrealizowanie celu niemal niemożliwego do osiągnięcia.

Definicja – co to znaczy ujeżdżać dinozaura bez siodła

Sformułowanie ujeżdżać dinozaura bez siodła w mowie potocznej odnosi się do sytuacji, w której dokonuje się czegoś trudnego. Zwykle powiedzenie to służy do wyrażenia niedowierzania, że komuś uda się zrealizować karkołomne przedsięwzięcie albo do okazania podziwu, gdy osiągnie już ona nierealny cel.


Przykłady użycia określenia ujeżdżać dinozaura bez siodła

  • – Chcę zrobić prawko w ciągu wakacji.
    – No to powiem ci, że będziesz musiał ujeżdżać dinozaura bez siodła.
  • – Dostałem się na Jagiellonkę! Jestem pierwszy na liście!
    Ujeżdżałeś dinozaura bez siodła i ci się udało. Gratki.