ZWR to skrótowiec od „zaraz wracam” stosowany w komunikacji internetowej.

Definicja – co to znaczy ZWR

ZWR jest skrótowym zapisem pełnego wyrażenia: zaraz wracam. Stosowany jest on podczas rozmowy za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Ma na celu szybkie oznajmienie, że przez chwilę nie będzie się odpisywać, ponieważ zaszła konieczność oddalenia się od komputera lub odłożenia telefonu komórkowego. Nie zawsze jednak podaje się przyczynę chwilowego zawieszenia rozmowy.
Tożsamy znaczeniowo jest skrótowiec: ZW.


Przykłady użycia akronimu ZWR

  • – Powiesz mi w końcu, co jest na jutro zadane?
    ZWR, tylko posprawdzam w książkach.
  • – Opowiadaj, jak było na wyjeździe.
    ZWR.