Zwinąć glona to nic innego, jak wykonać skręta z marihuany.

Definicja – co to znaczy zwinąć glona

Zwinąć glona odnosi się w mowie potocznej młodzieży do zawijania marihuany w bletkę. Jest to więc nic innego jak wykonywanie skręta, gotowego do zapalenia w pojedynkę lub w towarzystwie.


Przykłady użycia określenia zwinąć glona

  • – Czemu Mirek siedzi sam w kącie?
    Zwija glona.
  • – Poróbmy coś fajnego wieczorem.
    – To może zwiniemy glona i włączymy jakąś dobrą komedię?