Zwałować to określenie o dwóch różnych znaczeniach slangowych:

1. Zwałować oznacza: ukraść

2. Zwałować to inaczej: oszukać

Definicja – co to znaczy zwałować

1. Sformułowanie zwałować stosowane jest przez młodzież w odniesieniu do kradzieży. Samo słowo wałkować oznaczało pierwotnie zwijanie jakiegoś przedmiotu w wałek. W takiej postaci jakikolwiek przedmiot łatwiej jest ukryć pod płaszczem czy kurtką. W związku z tym zwałowaniem zaczęto nazywać każdą kradzież.
Słowo to jest zamiennie stosowane ze: zwałkować.
2. Zwałować oznacza również: oszukać. Wiąże się to z dostarczeniem komuś nieprawdziwych lub niepełnych informacji po to, by na ich podstawie podjął błędną decyzję z niekorzyścią dla siebie.


Przykłady użycia określenia zwałować

  • – Pożyczysz mi kasę do piątku.
    – Niestety nie. Ktoś mi portfel z gotówką wczoraj zwałował.
  • – Udało ci się zrobić ten biznes z Patrykiem.
    Zwałował mnie i teraz spłacam jego długi.