Żulobus to określenie o dwóch różnych znaczeniach potocznych:

1. Żulobus to autobus, którym chętnie podróżują osoby nietrzeźwe.

2. Żulobus to radiowóz policyjny lub straży miejskiej służący przewozowi nietrzeźwych.

Definicja – co to znaczy żulobus

1. Żulobusem nazywa się autobus lub bus, którym chętnie podróżują osoby nietrzeźwe. Zwykle nazwa ta jest używana w stosunku do linii podmiejskich bądź miejskich, które poruszają się po długich trasach. Dzięki temu pijani pasażerowi mogą się podczas jazdy wyspać, a zimą dodatkowo ogrzać. Niestety wnętrze takiego środka transportu zwykle przesiąka odorem niemytych ciał, wymiocin, moczu i ekskrementów.
2. Żulobus to również potoczna nazwa radiowozu wykorzystywanego przez straż miejską lub policję do przewozu osób pijanych do izby wytrzeźwień.


Przykłady użycia określenia żulobus

  • – Matko, co tu tak wali?
    – Wysiadamy. Nie będę jechał tym żulobusem.
  • – Gdzieś ty się całą noc podziewał?
    Żulobusem mnie na wytrzeźwiałkę zgarnęli.