Żulenie jest potocznym zamiennikiem słowa: żebrać.

Definicja – co to znaczy żulenie

Żuleniem nazywa się potocznie żebranie. Najczęściej chodzi o datek w postaci pieniędzy, choć zdarza się również, że celem żulenia jest otrzymanie papierosa, alkoholu bądź jedzenia. Określenie to wywodzi się od słowa: żul, oznaczającego obecnie alkoholika (rzadko bezdomnego w przeciwieństwie do tzw. menela).


Przykłady użycia określenia żulenie

  • – Skąd my teraz weźmiemy kasę na bilety powrotne?
    – Spoko, żulenie mam krwi. Zaraz od kogoś wyciągnę trochę kasy.
  • – Daj kawałek pizzy.
    – Odczep się. Dobrze wiesz, jak mnie takie żulenie drażni.