Zgapiać to słówko w dwóch różnych znaczeniach potocznych:

1. Zgapiać odnosi się do wiernego naśladownictwa kogoś.

2. Zgapiać oznacza w slangu młodzieżowym: kopiować czyjąś pracę.

Definicja – co to znaczy zgapiać

1. Stwierdzenie zgapiać odnosi się do sytuacji, gdy ktoś naśladuje czyjeś zachowania, styl życia, sposób wypowiedzi. Celem takiego zachowania może być chęć zirytowania kogoś lub udawanie osoby, którą się podziwia.
2. Zgapiać w slangu młodzieżowym oznacza kopiowanie czyjejś pracy. Ma to miejsce najczęściej podczas sprawdzianów i testów wiedzy.


Przykłady użycia określenia zgapiać

  • – Kupiłem sobie taki telefon jak ty.
    – Przestać ode mnie zgapiać!
  • – Pokaż, jak zrobiłeś zadanie z krzyżówką grup krwi.
    – Nie zgapiaj ode mnie. Sam rób.