Zdać sprzęt jest zwrotem służącym wyrażeniu, że rezygnuje się z czegoś.

Definicja – co to znaczy zdać sprzęt

Stwierdzenie zdać sprzęt oznacza: zrezygnować z czegoś. Zwykle zwrotu tego używa się, chcąc zakomunikować, że zaprzestało się wykonywania czynności bądź działań, które były źródłem stresów.


Przykłady użycia określenia zdać sprzęt

  • – Dalej rozpisujesz przetargi?
    Zdałem sprzęt. Za bardzo mnie ta robota stresowała.
  • – Dalej męczysz Ankę, żeby do ciebie wróciła?
    Zdałem sprzęt. Niech każdy idzie swoją drogą.