Zamknij japę to młodzieżowy zwrot, którego celem jest zmuszenie kogoś do zamilknięcia.

Definicja – co to znaczy zamknij japę

Zamknij japę jest stwierdzeniem, które w slangu młodzieżowym pełni funkcję zwrotu zmuszającego rozmówcę do zamilknięcia. Najczęściej zwrotu tego używa się, gdy czyjeś wypowiedzi są obraźliwe bądź przybrały formę słowotoku. Niekiedy stwierdzenia tego używa się również, jako ciętej riposty, chcąc zakończyć dyskusję, która zdaje się nie prowadzić do konstruktywnych wniosków. Tożsame znaczeniowe ze stwierdzeniem zamknij japę jest: zamknij mordę, zamknij pysk, zamknij dupę, zamknij frajerka.


Przykłady użycia określenia zamknij japę

  • – … no a jak już przyszedłem, to zacząłem jej tłumaczyć, że…
    Zamknij japę! Słuchać się tego gadania nie da!
  • – Zainwestuj w miętusy, bo ci wali z pyska na kilometr.
    Zamknij japę!