Zamknij dupę to młodzieżowy zwrot nakazujący komuś zamilknąć.

Definicja – co to znaczy zamknij dupę

Zwrot zamknij dupę używany jest, gdy chce się kogoś zmusić do natychmiastowego zamilknięcia. Zwykle ma to miejsce, gdy ktoś mówi długo i bez przerwy albo swoimi wypowiedziami rani innych.
Stwierdzenie to pełni również funkcję ciętej riposty, gdy nie ma się ochoty na wchodzenie z kimś w bezcelową dyskusję. Tożsame znaczeniowe ze stwierdzeniem zamknij dupę jest: zamknij mordę, zamknij japę, zamknij pysk, zamknij frajerka.


Przykłady użycia określenia zamknij dupę

  • – Gdzie ty takie rzeczy wyczytałeś? Chyba w tej swojej durnowatej szkole na wsi.
    Zamknij dupę!
  • – Kebaba na śniadanie wpylasz, że taka gruba jesteś?
    Zamknij dupę śmieciu!