Zajumać jest popularnym określeniem kradzieży.

Definicja – co to znaczy zajumać

W mowie potocznej słowo zajumać funkcjonuje od czasów przedwojennych i jest charakterystyczne dla gwary warszawskiej. Oznacza: ukraść coś.


Przykłady użycia określenia zajumać

  • – Czemu nie zadzwoniłeś, że już przyjechał twój pociąg. Zabrałabym cię z dworca.
    Zajumali mi telefon w pociągu.
  • – Musimy przełożyć budowę domu na wiosnę.
    – Ekipie budowlanej zajumali sprzęt.