Za Chiny używane jest w celu wyrażenia pewności, że pewnych zadań nie uda się zrealizować pomyślnie.

Definicja – co to znaczy za Chiny

Sformułowanie za Chiny stosowane jest jako potoczna alternatywa dla: za nic w świecie. Pozwala wyrazić pewność co do całkowitej niezdolności realizacji pewnych działań bądź dla zaakcentowana przekonania, że przedsięwzięcie skazane jest na porażkę. Alternatywnym zwrotem o tożsamym znaczeniu jest: za Chiny Ludowe.


Przykłady użycia określenia za Chiny

  • – Spróbuj czerniny. Może ci posmakuje?
    Za Chiny tego ust nie wezmę.
  • – Myślisz, że uda nam się otworzyć firmę za miesiąc?
    Za Chiny! Jeszcze kupa formalności nas czeka.