Z fartem mordeczko jest młodzieżowym pożegnaniem stosowanym w gronie najbliższych znajomych.

Definicja – co to znaczy z fartem mordeczko

Sformułowanie z fartem mordeczko stosowane jest w mowie potocznej młodzieży jako rodzaj serdecznego pożegnania. Pozwala wyrazić życzenie komuś powodzenia – farta. Zwrot ten w przeciwieństwie do: z fartem, stosowany jest wyłącznie w kręgu najbliższych znajomych.
Jego alternatywną, tożsamą znaczeniowo wersją jest: z fartem mordo.


Przykłady użycia określenia z fartem mordeczko

  • – Ziomki, dopijam browar i lecę.
    Z fartem mordeczko!
  • – Spadam, bo się spóźnię na ostatnią lekcję.
    Z fartem mordeczko! Wbijaj do nas po szkole.