Określenie wypierdki posiada dwa znaczenia potoczne:

1. Wypierdki to pejoratywnie nacechowane określenie osób mało ważnych dla innych.

2. Wypierdki to osoby o słabej tężyźnie fizycznej.

Definicja – co to znaczy wypierdki

1. Wypierdkami nazywa się potocznie osoby, z których zdaniem nikt się nie liczy. Lekceważone są przez towarzystwo nawet przy podejmowaniu bardzo ważnych decyzji. Jest to nazwa obraźliwa i deprecjonująca określoną grupę ludzi w oczach innych.
2. Wypierdki to także osoby, o bardzo ograniczonych możliwościach fizycznych. Zwykle są tak słabe, że muszą być wyręczane przy innych w pracach wymagających użycia siły.


Przykłady użycia określenia wypierdki

  • – Trzeba jeszcze coś dla dzieci kupić
    – Przestań się przejmować tymi wypierdkami.
  • – Czemu nie zatrudniacie uczniów po budowlance?
    – Bo te wypierdki nawet młota nie uniosą. Tu silnych chłopów trzeba!