Wybywać oznacza opuszczać miejsce, w którym się aktualnie przebywa.

Definicja – co to znaczy wybywać

Wybywać oznacza w mowie potocznej młodzieży: wychodzić. Stosowane jest, by zakomunikować, że opuszcza się dane miejsce.
Może być to również oznajmienie planowanego dłuższego wyjazdu wakacyjnego lub zawodowego.


Przykłady użycia określenia wybywać

  • – Co robisz w lipcu?
    Wybywam na Teneryfę.
  • – Już się pakujesz?
    – Tak, za chwilę będę wybywać na chatę.