WWO to skrót od wysoko wrażliwa osobowość lub nazwa zespołu hip-hopowego.

Definicja – co to znaczy WWO

WWO to skrót od wysoko wrażliwa osobowość. Osoby hiperwrażliwe wszystko przetwarzają głębiej, co wiąże się z tym, że wychwytują szczegóły, niuanse i zauważają rzeczy, które dla pozostałych osób są trudne do dostrzeżenia. Dużo analizują i mają skłonność do podejmowania refleksji. Charakterystyczny dla nich jest także wysoki poziom empatii i zdolność do współodczuwania, co za tym idzie szybciej i głębiej angażują się w sprawy innych ludzi. Skrót WWO może również nawiązywać do polskiej grupy hip-hopowej, która powstała w 1999 r. w Warszawie pod oficjalną nazwą W Wyjątkowych Okolicznościach. Jej liderami są raperzy Jędker i Sokół.


Przykłady użycia określenia WWO

  • – Niezła muza leci? Wiesz co to za zespół?
    – To WWO.
  • – Kaśka znowu przeżywa tą historię z Aśką.
    – Tak. Ona jest chyba WWO.