Wal się na ryj to inaczej odczep się, odejdź, spadaj.

Definicja – co to znaczy wal się na ryj

Wal się na ryj to sformułowanie, używane w stosunku do osoby niemile widzianej w towarzystwie. Oznacza odczep się, daj spokój, spadaj, odejdź.


Przykłady użycia określenia wal się na ryj

  • – Daj mi numer telefonu do Marty, chyba nie jest Twoją laską?
    Wal się na ryj prostaku.
  • – Przesuń się, bo zaraz kopa Ci zasunę!
    Wal się na ryj i nie podskakuj.