Uzbrajać szeregowca w OP-1 oznacza w slangu młodzieżowym zakładanie gumek.

Definicja – co to znaczy uzbrajać szeregowca w OP-1

Uzbrajać szeregowca w OP-1 jest żartobliwym określeniem zakładania gumek na przyrodzenie, przed stosunkiem seksualnym.
Sformułowanie to zostało zapożyczone z terminologii wojskowej. Odnosi się do ubierania ochronnego stroju ogólnowojskowego OP-1. Ponieważ można to wykonać zarówno w pojedynkę, jak i przy pomocy drugiej osoby, w slangu młodzieżowym zwrot ten używany jest w kontekście nakładania gumki przez samego mężczyznę, a także z pomocą jego partnera bądź partnerki seksualnej.


Przykłady użycia określenia uzbrajać szeregowca w OP-1

  • – Kochanie, a zabezpieczenie?
    – No nie każ mi znowu uzbrajać szeregowca w OP-1.
  • – Chyba zaliczyłem z moją laską wpadkę.
    – To nie uzbroiłeś szeregowca w OP-1?

Uzbrajać szeregowca w OP-1 – analiza i ciekawostki

OP-1 jest ochronnym strojem stosowanym w wojsku. Izoluje od skażenia chemicznego, biologicznego, a także promieniotwórczego.
Składa się z pięciu podstawowych elementów: płaszcza z kapturem, pończoch, rękawic z ocieplaczami i maski ochronnej.
Zgodnie z przyjętymi normami Wojska Polskiego, włożenie kompletnego OP-01 nie powinno zająć żołnierzowi więcej niż 9 minut.