Utul cipsko jest to młodzieżowa alternatywa na potocznego: zamknij się.

Definicja – co to znaczy utul cipsko

Zwrot utul cipsko jest stosowany w celu przerwania dyskusji i uciszenia osoby, która nadmiernie się rozgadała bądź swoimi wypowiedziami ubliża innym.
Utul cipsko jest tożsame znaczeniowo z: utkaj ku*wę, utkaj pi*dę, czy utkaj dziurę.


Przykłady użycia określenia utul cipsko

  • – Jesteś tak głupia, że nawet mi ciebie nie żal.
    Utul cipsko!
  • – Ty jesteś siostrą tego ułoma? Jaka siara…
    Utul cipsko, bo nie ręczę za siebie.