Utkaj rurę oznacza w slangu młodzieżowym: zamknij się.

Definicja – co to znaczy utkaj rurę

Utkaj rurę to jeden z wariantów wyrażenia zamknij się, jaki stosuje młodzież. Ma na celu uciszenie osoby, która nadmiernie się rozgadała, nie pozwalając dojść innym do słowa.
Jest również stosowany, gdy ktoś obraża innych swoimi wypowiedziami. Niekiedy zwrot ten wykorzystuje się również, by powstrzymać osobę, chcącą wyjawić czyjś krępujący sekret.


Przykłady użycia określenia utkaj rurę

  • – A wiecie, z kim Mateusz był wczoraj na randce?
    Utkaj rurę, bo ci mordę obiję!
  • – Zabierz mi sprzed oczu swoją szpetną twarz.
    Utkaj rurę.